گزارش کارآموزی سیستم لیزینگ خودرو

جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 22:46
این گزارش کارآموزی بصورت Word و قابل ویرایش است هچنین اماده پرینت می باشد


تاریخچه لیزینگ در ایران : اولین مؤسسه لیزینگ ایران در تاریخ 21/04/1354 ‏‏(ژوئیه 1975)‌ با مشارکت بانک اعتبارات ایران، شرکت ‏اسلیبای انترناسیونال (فرانسوی)‌ و بخش خصوصی با نام ‏‏’شرکت لیزینگ ایران’ تأسیس یافت‏ دومین مؤسسه لیزینگ در تاریخ 16/03/1356 (ژوئن ‏‏1977)‌ با مشارکت بانکهای توسعه صنعتی و معدنی ‏ایران، ایرانشهر، کار، ساختمان، توسعه کشاورزی ‏و سوسیته ژنرال (فرانسوی)‌ با نام ‘شرکت آریا ‏لیزینگ’ تأسیس گردید. این مؤسسات تا پیروزی ‏انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه سال 1357 فعالیتی ‏نداشتند و بعد از اجرای قانون ملی شدن بانکها، ‏نظیر سایر شرکتهای وابسته به بانکها تحت تأثیر ‏سیاستگزاری های مربوط به ملی شدن و ادغام ‏بانکها قرار گرفتند. بدین ترتیب شرکتها و ‏مؤسسات تابعه بانکها از جمله دو شرکت لیزینگ ‏ایران (متعلق به بانک تجارت) و شرکت آریا لیزینگ ‏‏(متعلق به بانک صنعت و معدن که بعدها به ‘پی ‏خرید’ تغییر نام داد)‌ نیز مشمول بازنگری عملیات ‏و چگونگی تطبیق فعالیت آنها با موازین شرع در ‏قانون عملیات بانکی بدون ربا که یکی از ‏ابزارهای اعتباری آن ‘اجاره بشرط تملیک’ تعیین ‏گردیده بود،‌ میتوانست عملیات لیزینگ را در کشور ‏توسعه و عوامل شکوفایی و فرهنگ سازی آنرا فراهم ‏آورد،‌ لیکن بدلیل ناشناخته و جدید بودن این ‏صنعت،‌ نظام دولتی سیستم بانکی، شرایط جنگ، تحریم و ‏عدم ارتباط مستقیم و مؤثر با سازمانهای لیزینگ ‏جهانی (از جمله ‏ IFC ‏ )‌و بطور کلی توسعه نیافتگی ‏نظام اقتصادی و مدیریت دولتی حاکم بر آن و نیز ‏عدم بستر مناسب ناشی از اقتصاد مبتنی بر عرضه و ‏تقاضا،‌ نقش و جایگاه این صنعت بنحوی شناخته ‏نشد

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

لیزینگ چیست

تکنولو‍‍ژی SQL

فصل دوم

نیازمندیها

شرح عملکرد فرم ها

فصل سوم

شرح با بانک اطلاعاتی

مدل رابطه ای ERD

منابعدانلود گزارش کارآموزی سیستم لیزینگ خودرو

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.