کارآموزی در ایران خودرو

چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 17:37
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
مقدمه                                             آ
بخش اول : پیاده و سوار کردن قطعات موتور
کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور                         1
آزمایش رینگ های پیستون                                10
کلیات مربوط به بستن موتور                                13
بستن میل لنگ و کپه های ثابت روی بلوک موتور                    13
بستن پیستون ، گچن پین و شاتون                            15
جا انداختن رینگها روی پیستون                                16
جا انداختن پیستون و شاتون                                17
بستن اویل پمپ به بلوک موتور                                19
بستن فلایویل روی میل لنگ                                19
بستن میل سوپاپ                                         20
بستن دینام واستارت بر روی موتور                            24
بخش دوم : تعمیر سیلندر
سائیدگی سیلندر و علل آن                                         25
سنگ زدن یا پولیش موتور                                    30
بوش های سیلندر                                        34
تعمیر ترک های بلوک سیلندر                                36
بخش سوم : تعمیر سوپاپ و سرسیلندر
عیب های سوپاپ                                        37
بخش چهارم : چرخ دنده های جلوی موتور و طرز تنظیم آنها
تایمینگ                                            41
بخش پنجم : تعمیر شاتون ، میل لنگ و یاتاقانها
کلیات مربوط به شاتون و گجن پین                            48
سنگ زدن میل لنگ                                        61
یادآوری                                            68
ساختمان یاتاقان                                        71
علل صدمه دیدن یاتاقانها                                    76
بخش ششم : عیب یابی
کاهش کشش موتور                                78
عواملی که در عمر موتور تاثیر دارند                        83

 
بخش اوّل ـ پیاده و سوار کردن قطعات موتور (تعمیر اساسی)
1ـ کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور
پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک کردن آنها ، بایستی کلیة قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی که کتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشکار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است که هر تعمیرکاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را که به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیرکاران معمول است در دفترچه ای یادداشت کرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید. هم چنین در جدولهای 1و2مقدار سفتی پیچهای موتور با تورک متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگی و کوچکی آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پیچ به طور نمونه ذکر شده است .
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 100


دانلود فایل


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.